• log in
  • create an account

PhD school 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Registration phases

Filters

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
1 Subject: Agroecological strategies employed in pests regulation in crop rotation depending on pesticide use from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
2 Subject: Assessment of forest ecosystem service in a highly industrialized region (Upper Silesia) through developing socioeconomic and ecological indicators from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
3 Subject: Biological and environmental determinants of the responses of the seed of crop plants and accompanying invasive plants to physiologically active smoke compounds. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
4 Subject: Developing a remote sensing method to assess habitat suitability for planned large-scale afforestation in northern Mongolia from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
5 Subject: Diet components - the interaction between gut microbiota and endothelial function from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
6 Subject: Genetic and molecular basis of male fertility restoration in wheat (Triticum aestivum L.) with Triticum timopheevi cytoplasm from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
7 Temat: Akumulacja metali śladowych w organach zwierząt łownych bytujących na terenach związanych z presją przemysłu w kontekście bioindykacji stanu środowiska i oceny ryzyka włączania do łańcucha pokarmowego from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
8 Temat: Badania bystrzy o zwiększonej szorstkości z mobilną płytą spadową. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
9 Temat: Białka połączeń międzykomórkowych w układzie rozrodczym ptaków. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
10 Temat: Biosynteza alkaloidów Amaryllidaceae w kulturach in vitro narcyza białego (Narcissus poeticus L.). from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
11 Temat: Czy strategie życiowe jaworu (Acer pseudoplatanus L.) decydują o jego sukcesie jako gatunku inwazyjnego poza zasięgiem naturalnym? from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
12 Temat: Doskonalenie metod dezynfekcji ścieków biologicznie oczyszczonych. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
13 Temat: Filogeografia jemioły pospolitej Viscum album L. w Europie Środkowej. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
14 Temat: Fizjologiczne i molekularne podstawy tolerancji rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt) na metale ciężkie jako jeden z elementów ułatwiających jego inwazyjność. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
15 Temat: Genetyczne determinanty plastyczności fenotypowej marchwi (Daucus carota L.). from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
16 Temat: Identyfikacja i analiza genów kontrolujących rytm okołodobowy marchwi (Daucus carota L.). from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
17 Temat: Immunomodulujące właściwości szprotów i sardynek. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
18 Temat: Ocena wpływu dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska na formowanie odsypisk rzecznych przy zastosowaniu fotogrametrii niskiego pułapu. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
19 Temat: Pochodne 7-amino-4-(trifluorometylo)kumaryny jako potencjalne dodatki fluorescencyjne do żywności typu fun food. Synteza, określenie zakresu stosowalności oraz wstępna ocena bezpieczeństwa from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
20 Temat: Stan zdrowotny gleb leśnych przy różnym zagospodarowaniu drzewostanów i działalności człowieka. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
21 Temat: Systemy geoinformacyjne jako narzędzie do identyfikacji i eliminacji błędów w ewidencji gruntów i budynków from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
22 Temat: Wpływ immunomodulującego leczenia żywieniowego na poziom markerów procesu zapalnego pacjentów leczonych na oddziałach chirurgii oraz onkologii. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
23 Temat: Wykorzystanie niskobudżetowych mobilnych systemów skanowania laserowego w mapowaniu przestrzeni. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
24 Temat: Zmiany wybranych parametrów mechanicznych drewna iglastego zachodzących na skutek jego przelegiwania na składnicach zbiorczych. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
25 Temat: Zróżnicowanie zawartości wybranych pierwiastków śladowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wybranych komponentach ekosystemów leśnych odtwarzanych na terenach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
pages
Pages: 1, 2
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200