• log in
  • create an account

PhD school 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Registration phases

Filters

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
1 Temat: Akumulacja metali śladowych w organach zwierząt łownych bytujących na terenach związanych z presją przemysłu w kontekście bioindykacji stanu środowiska i oceny ryzyka włączania do łańcucha pokarmowego from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
2 Temat: Białka połączeń międzykomórkowych w układzie rozrodczym ptaków. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
3 Temat: Biosynteza alkaloidów Amaryllidaceae w kulturach in vitro narcyza białego (Narcissus poeticus L.). from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
4 Temat: Czy strategie życiowe jaworu (Acer pseudoplatanus L.) decydują o jego sukcesie jako gatunku inwazyjnego poza zasięgiem naturalnym? from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
5 Temat: Filogeografia jemioły pospolitej Viscum album L. w Europie Środkowej. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
6 Temat: Immunomodulujące właściwości szprotów i sardynek. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
7 Temat: Pochodne 7-amino-4-(trifluorometylo)kumaryny jako potencjalne dodatki fluorescencyjne do żywności typu fun food. Synteza, określenie zakresu stosowalności oraz wstępna ocena bezpieczeństwa from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
8 Temat: Stan zdrowotny gleb leśnych przy różnym zagospodarowaniu drzewostanów i działalności człowieka. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
9 Temat: Zmiany wybranych parametrów mechanicznych drewna iglastego zachodzących na skutek jego przelegiwania na składnicach zbiorczych. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
10 Temat: Zróżnicowanie zawartości wybranych pierwiastków śladowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wybranych komponentach ekosystemów leśnych odtwarzanych na terenach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa. from: 26.05.2023 00:00
to: 31.08.2023 23:59
pages
Pages: 1, 2, 3, 4
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200