• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

 

Kontakt do Zespołów Rekrutacyjnych 

Sprawdź zakładkę "Rekrutacja" (granatowe pole w prawej, górnej części ekranu) lub  TERMINY

Zapraszamy do zapoznania się z „ofertą dydaktyczną” na stronie: https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz studiować w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, informacje dotyczące rekrutacji wraz z uchwałą rekrutacyjną znajdziesz na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/

 

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK odbywa się następująco:

1. Załóż i aktywuj konto w IRK, pamiętaj, aby podać adres mailowy, którego naprawdę używasz. Po założeniu konta, otrzymasz na podany adres link aktywacyjny,

2. Wypełnij po kolei formularze oraz wgraj swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

3. w zakładce "wykształcenie", za pomocą opcji "zapisz i dodaj dokument" wybierz rodzaj matury, którą zdawałeś. Po zatwierdzeniu kliknij w "edytuj", a po otwarciu okna edycji - "zapisz i dodaj plik", następnie wgraj plik świadectwa dojrzałości. Jeśli poprawiałeś maturę, dodatkowo wgraj aneks do świadectwa dojrzałości.Absolwenci techników wypełniają obowiązkową ankietę. Lista zawodów technika uwzględniana w kwalifikacji na poszczególne kierunki.

4. Wprowadź wyniki, dotyczy również Maturzystów 2023, którzy nie udzielili zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur (SIO-KReM),

5. Wybierz studia z katalogu i zarejestruj się,

6. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta wygenerowany w IRK, opłata jest jednorazowa i nie zależy od liczby wybranych kierunków. Opłaty dokonuje się osobno na studia stacjonarne i niestacjonarne.

7. Czekaj na wyniki,

8. Po zakwalifikowaniu na studia złóż komplet wymaganych dokumentów w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego wybranych przez Ciebie studiów. Pamiętaj, aby wraz z kompletem dokumentów zabrać ze sobą swój dowód osobisty, w celu potwierdzenia tożsamości

9. Jeśli w trakcie studiów będziesz korzystać z komunikacji miejskiej w Krakowie i chciałbyś wykorzystać legitymację studencką, wydaną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, jako nośnik biletu komunikacji miejskiej w Krakowie, możesz w tym celu do kompletu składanych dokumentów dołączyć oświadczenie dla MPK [pobierz] ,

10. Na niektórych kierunkach wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach. Skierowanie na takie badania otrzymuje się w zespole rekrutacyjnym przy składaniu kompletu dokumentów. Lista kierunków, na które od osób przyjmowanych na studia wymaga się zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

11. Dokonaj opłaty za legitymację w wysokości 22 zł na konto wydziału, którego numer znajdziesz na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3298 w zakładce opłaty,

12. Dokonaj wpisu na studia w dziekanacie.

 

Pamiętaj, żeby zostać wpisanym na listę studentów, nie wystarczy samo zakwalifikowanie do przyjęcia na studia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego komplet dokumentów, następnie dokonują wpisu na studia osobiście. Jeśli z powodu choroby, pracy lub wyjazdu, nie możesz tych czynności dokonać osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który dokona wszelkich formalności, związanych z przyjęciem na studia za Ciebie.

Dodatkowo informujemy, że na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/ znajdują się ważne informacje na temat dokumentów i opłat:

W zakładce do pobrania znajdują się wzory wniosków związanych z procesem rekrutacji oraz wzór pełnomocnictwa, które będzie potrzebne w przypadku braku możliwości osobistego załatwienia formalności, związanych z procesem rekrutacji na studia.

W zakładce dokumenty znajduje się lista wymaganych dokumentów składanych przez osoby zakwalifikowane na studia oraz informacje dla absolwentów kierunków pokrewnych.

W zakładce opłaty znajdują się numery kont bankowych, na które osoby zakwalifikowane do wpisu na listę studentów wpłacają 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej. Znajdują się tutaj również informacje na temat opłat rekrutacyjnych oraz za usługi edukacyjne.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 publikowanymi na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl