• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia, semestr zimowy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia

Szczegóły
Kod TTZXZ.NM.03
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii Żywności
Kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania Trzy semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
31-120 Kraków
rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00 do 14:00
Adres WWW https://wtz.urk.edu.pl/
Wymagany dokument
  • dyplom
  Zadaj pytanie
Tura 2 (02.08.2022 00:00 – 17.08.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 01.08.2022 23:59)

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu spożywczego, w tym zakładach zajmujących się produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw technologii żywności; pracują w laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, instytucjach urzędowej kontroli żywności, ale też zakładają własne firmy zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją żywności. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

 

WIĘCEJ INFORMACJI


Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Na I rok zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny.

 

Kierunki pokrewne ukończone w URK: browarnictwo i słodownictwo; dietetyka; jakość i bezpieczeństwo żywności.
Poza URK: technologia żywności i żywienie człowieka

Podjęcie studiów II stopnia na tym kierunku, po ukończeniu kierunku innego niż wskazane będzie możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich. W celu przeprowadzenia porównania efektów uczenia się i programu studiów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia suplementu w terminie do 14 dni przed zakończeniem procesu rekrutacji do siedziby Zespołu Rekrutacyjnego na Wydziale Technologii Żywności.

Wymagane jest ukończenie studiów inżynierskich.