• zaloguj się
  • utwórz konto

Szkoła doktorska 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Tury rekrutacji

Filtry

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Temat: Aglomeracja surowców odpadowych (RDF, SRF) waloryzowanych biomasą od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
2 Temat: Akumulacja metali śladowych w organach zwierząt łownych bytujących na terenach związanych z presją przemysłu w kontekście bioindykacji stanu środowiska i oceny ryzyka włączania do łańcucha pokarmowego od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
3 Temat: Analiza wpływu biodegradowalnych żeli zawierających nanocząsteczki metali na jakość i bezpieczeństwo warzyw liściowych w zależności od fazy wzrostu i logistyki pozbiorczej od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
4 Temat: Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania reakcji nasion roślin uprawnych i towarzyszących im inwazyjnych aktywnych na fizjologicznie aktywne związki dymu od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
5 Temat: Cytomolekularna analiza nasienia buhajów preselekcyjnych pod kątem występowania wybranych aberracji chromosomowych od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
6 Temat: Czasowe i przestrzenne zmiany rozmieszczenia liczebności wybranych ssaków w mozaice krajobrazowej od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
7 Temat: Czy strategie życiowe jaworu (Acer pseudoplatanus L.) decydują o jego sukcesie jako gatunku inwazyjnego poza zasięgiem naturalnym? od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
8 Temat: Czynniki warunkujące rozwój skrzydeł u chrząszczy od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
9 Temat: Dojrzewanie wódek gatunkowych z wykorzystaniem zrębków drewnianych od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
10 Temat: Efekt krzewów w kształtowaniu aktywności biologicznej gleb drzewostanów sosnowych od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
11 Temat: Fizjologiczne i genetyczne podstawy odporności pszenicy i jęczmienia na aktywne rozhartowywanie od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
12 Temat: Genetyczne i molekularne podstawy cytoplazmatycznej męskiej sterylności u pszenżyta (xTriticosecale) od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
13 Temat: Identyfikacja genetycznych determinant cechy jednonasienności u buraka cukrowego od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
14 Temat: Identyfikacja genów jądrowych kontrolujących cytoplazmatyczną męską sterylność u marchwi od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
15 Temat: Immunomodulujące właściwości szprotów od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
16 Temat: Izolacja i selekcja drobnoustrojów środowiskowych jak składników optymalizowanych konsorcjów przeznaczonych do biologicznego oczyszczania uciążliwych zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
17 Temat: Jakość mikrobiologiczna wody w tężniach solankowych Krakowa, uwzględniająca przeżywalność i oporność wybranych mikroorganizmów na antybiotyki od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
18 Temat: Koncepcja Work-Life Balance w ewolucji polskiego rynku pracy w epoce postpandemicznej od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
19 Temat: Obieg wody w ekosystemach zurbanizowanych od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
20 Temat: Ocena strumienia usług ekosystemowych świadczonych i rozwijanych przez zrekultywowane dla leśnictwa obiekty pogórnicze od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
21 Temat: Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych obserwacji Ziemi od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
22 Temat: Opracowanie nowych rozwiązań produkcji i aplikacji sorbentów organiczno-mineralnych do neutralizacji substancji ropopochodnych od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
23 Temat: Optymalizacja parametrów fizycznych i mechanicznych podłoży szkółkarskich w kontekście efektu produkcji sadzonek w szkółce i udatności na uprawach od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
24 Temat: Pochodne 7-amino-4-(trifluorometylo)kumaryny jako potencjalne dodatki fluorescencyjne do żywności typu fun food. Synteza, określenie zakresu stosowalności oraz wstępna ocena bezpieczeństwa od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
25 Temat: Polisacharydy wybranych grzybów jadalnych jako potencjalne składniki funkcjonalne nowoczesnych produktów spożywczych. Budowa, właściwości, produkty modelowe od: 01.06.2022 11:19
do: 31.08.2022 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200