• zaloguj się
  • utwórz konto

Szkoła doktorska 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Tury rekrutacji

Filtry

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Temat: Akumulacja metali śladowych w organach zwierząt łownych bytujących na terenach związanych z presją przemysłu w kontekście bioindykacji stanu środowiska i oceny ryzyka włączania do łańcucha pokarmowego od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
2 Temat: Analiza właściwości fizjologicznych oraz genomu gamet alpaki (Vicugna pacos) w kontekście ich przydatności do technik wspomaganego rozrodu. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
3 Temat: Badania bystrzy o zwiększonej szorstkości z mobilną płytą spadową. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
4 Temat: Białka połączeń międzykomórkowych w układzie rozrodczym ptaków. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
5 Temat: Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania reakcji nasion roślin uprawnych i towarzyszących im inwazyjnych aktywnych na fizjologicznie aktywne związki dymu od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
6 Temat: Biosynteza alkaloidów Amaryllidaceae w kulturach in vitro narcyza białego (Narcissus poeticus L.). od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
7 Temat: Czy strategie życiowe jaworu (Acer pseudoplatanus L.) decydują o jego sukcesie jako gatunku inwazyjnego poza zasięgiem naturalnym? od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
8 Temat: Dobór obróbki termicznej w kontekście właściwości prozdrowotnych warzyw od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
9 Temat: Doskonalenie metod dezynfekcji ścieków biologicznie oczyszczonych. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
10 Temat: Filogeografia jemioły pospolitej Viscum album L. w Europie Środkowej. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
11 Temat: Fizjologiczne i molekularne podstawy tolerancji rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt) na metale ciężkie jako jeden z elementów ułatwiających jego inwazyjność. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
12 Temat: Genetyczne determinanty plastyczności fenotypowej marchwi (Daucus carota L.). od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
13 Temat: Genetyczno-molekularne podłoże przywracania męskiej płodności u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) z cytoplazmą sterylizującą Triticum timopheevi. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
14 Temat: Identyfikacja i analiza genów kontrolujących rytm okołodobowy marchwi (Daucus carota L.). od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
15 Temat: Immunomodulujące właściwości szprotów i sardynek. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
16 Temat: Interakcje przestrzenne drzew i mechanizmy kształtujące zmienność struktury oraz wzorce gatunkowego zmieszania w naturalnych lasach strefy umiarkowanej. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
17 Temat: Lokalne reakcje zwierząt na przestrzenne zróżnicowanie martwego drewna i struktury lasu oraz ich wpływ na funkcjonowanie ekosystemu od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
18 Temat: Modelowanie wpływu czynników środowiskowych na występowanie jemioły w drzewostanach sosnowych i jodłowych w oparciu o wieloźródłowe dane teledetekcyjne. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
19 Temat: Niejednorodność materiału macierzystego gleb gipsowych jako czynnik wpływający na ich morfologię, właściwości i odporność na degradację od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
20 Temat: Ocena funkcji ekosystemów leśnych w regionie wysoko uprzemysłowionym (Górny Śląsk) poprzez opracowanie wskaźników społeczno-ekonomicznych i ekologicznych. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
21 Temat: Ocena wpływu dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska na formowanie odsypisk rzecznych przy zastosowaniu fotogrametrii niskiego pułapu. od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
22 Temat: Opracowanie teledetekcyjnej metody oceny przydatności siedlisk pod kątem planowanych wielkopowierzchniowych zalesień w północnej Mongolii od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
23 Temat: Pochodne 7-amino-4-(trifluorometylo)kumaryny jako potencjalne dodatki fluorescencyjne do żywności typu fun food. Synteza, określenie zakresu stosowalności oraz wstępna ocena bezpieczeństwa od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
24 Temat: Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania erozji gleb na Płaskowyżu Mongolskim od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
25 Temat: Składniki diety – interakcja między mikrobiotą jelitową i funkcją śródbłonka od: 26.05.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200