Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki


W mocy od: 1 czerwca 2021

Zasady kwalifikacji

1. Wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów (jedno z wymienionych: inż.; lic.; mgr; mgr inż.).

2. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby zatrudnione w firmie sektora browarniczego (browar, słodownia, producent surowców dla przemysłu browarniczego, właściciel browaru). Kryterium oceniane na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium wymienione w pkt. 2 niż liczba miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń.