• zaloguj się
  • utwórz konto

Solidarni z Ukrainą

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

rolnictwo, stacjonarne, I stopień

Szczegóły
Kod RROXZ.SI.07
Jednostka organizacyjna Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Kierunek studiów rolnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania Siedem semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21, pok. 235
31-120 Kraków
rekrutacja.wre@urk.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00 do 14:00
Adres WWW https://wre.urk.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 18.08.2022 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
    Tura 2 (14.07.2022 14:00 – 02.09.2022 23:59)

Studia I stopnia na kierunku rolnictwo przygotowują absolwentów do pracy w doradztwie rolniczym, stacjach i firmach hodowlanych, firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem nasiennym oraz gospodarstwach rolniczych, rolniczych instytutach naukowych i wyższych uczelniach, szkolnictwie średnim, zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, np. towaroznawca, specjalista w dziale jakości, audytor, menadżer produktu, technolog ds. innowacji. Mogą także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

WIĘCEJ INFORMACJI


Konkurs świadectw dojrzałości 

Obliczana jest średnia ważona z języka obcego i jednego przedmiotu zdawanego na maturze, według informacji zamieszczonych w tabeli 1

 

Tab. 1

Wynik przedmiotowy

Poziom podstawowy lub rozszerzony
jeden przedmiot do wyboru spośród:

Waga wyniku przedmiotowego (N)

W1

biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

4

JO

język obcy: angielski, francuski, hiszpański, łaciński i kultura antyczna, niemiecki, rosyjski, włoski

1

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego oblicza się według wzoru:

 

  

   WPK – wynik postępowania kwalifikacyjnego,

    W1  – liczba punktów z przedmiotu kierunkowego w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

    JO   – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,

     N    – waga wyniku przedmiotowego,

     S    – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK,

     T    – bonus punktowy URK zależny od wyników na dyplomie zawodowym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, nie dotyczy Kandydatów z Ukrainy