• zaloguj się
  • utwórz konto

Solidarni z Ukrainą

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

Szczegóły
Kod TTZXZ.SI.07
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii Żywności
Kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania Siedem semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
31-120 Kraków
rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00 do 14:00
Adres WWW https://wtz.urk.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 18.08.2022 23:59)

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu spożywczego, w tym zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako główni technolodzy w zakładach przemysłowych, pracują w laboratoriach badających jakość żywności, ale też zakładają własne firmy zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją żywności. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

WIĘCEJ INFORMACJI


Konkurs świadectw dojrzałości 

Obliczana jest średnia ważona z języka obcego i jednego przedmiotu zdawanego na maturze, według informacji zamieszczonych w tabeli 1

  

Tab. 1

Wynik przedmiotowy

Poziom podstawowy lub rozszerzony
jeden przedmiot do wyboru spośród:

Waga wyniku przedmiotowego (N)

W1

biologia, chemia, fizyka, matematyka

4

JO

język obcy: angielski, francuski, hiszpański, łaciński i kultura antyczna, niemiecki, rosyjski, włoski

1

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego oblicza się według wzoru:

  

 

    WPK – wynik postępowania kwalifikacyjnego,

     W1  – liczba punktów z przedmiotu kierunkowego w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

     JO   – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,

      N    – waga wyniku przedmiotowego,

      S    – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK,

            T    – bonus punktowy URK zależny od wyników na dyplomie zawodowym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, nie dotyczy Kandydatów z Ukrainy