• zaloguj się
  • utwórz konto

Studies in English

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

International master of horticultural science

Szczegóły
Kod OOEXZ.SM.04
Jednostka organizacyjna Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Kierunek studiów International Master of Horticultural Science
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej admissions@urk.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8-15
Adres WWW https://wbio.urk.edu.pl/index/site/5329
Wymagany dokument
  • dyplom
  • Certyfikat biegłości językowej
  Zadaj pytanie
Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 30.06.2024 23:59)

Faculty: Biotechnology and Horticulture
Main field: International Master of Horticultural Science
Master Degree studies (M.Sc.)
Full time studies -3 semester (1 year and 6 months)
Fees: the candidates are requested to pay enrolment fee of 20 EUR
Tuition fee: Students from EU and EFTA countries - 0 Euro; other countries 1200 Euro/semester

In a particular academic year, studies can be started if at least 15 people are admitted.

The international study program "International Master of Horticultural Science" is focused on the education and training of students for their future activities in spheres of management, trade, and services as well as in governmental services at the European level. In the course of their studies, students can get a certain level of specialization on the base of passing through both obligatory and voluntary courses that have been selected with regard to current trends in modern European horticultural production. As a segment of special agricultural production, the field of studies "Horticulture" involves the horticultural industry in its complete scope and professional specialization at the level of the master degree.