• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Charakterystyka energetyczna budynków

Szczegóły
Kod PODYP_CHARENBUD
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o charakterystyce energetycznej w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego celem studiów podyplomowych jest odpowiednie przygotowanie kadr do opracowywania certyfikatów i świadectw charakterystyki energetycznej takich obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program studiów pozwala absolwentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu oceny efektywności energetycznej budynków, pozwalającą na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, a także audytów energetycznych budynków. Absolwenci studiów mogą uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Koszt: 5200,00 zł

Więcej informcji: https://podyplomowe.urk.edu.pl/