• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia, semestr letni

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kontakt do Zespołów Rekrutacyjnych 

 

Witamy w systemie internetowej rekrutacji kandydatów na studia IRK

Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminami umieszczonymi w zakładce "Rekrutacja" (granatowe pole w prawej, górnej części ekranu) lub na stronie rekrutacja.urk.edu.pl w zakładce Terminy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną w zakładce Oferta (prawa, górna część ekranu)

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz studiować w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, informacje dotyczące rekrutacji wraz z uchwałą rekrutacyjną znajdziesz na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/

 

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK odbywa się następująco:

1. Zakłóż i aktywuj konto w IRK, pamiętaj, aby podać adres mailowy, którego naprawdę używasz. Po założeniu konta, otrzymasz na podany adres link aktywacyjny,

2. Wypełnij po kolei formularze oraz wgraj swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

3. Wprowadź wyniki (ocenę na dyplomie i średnią ocen z suplementu),

   Jeśli system zapyta o wykształcenie średnie, wybierz rodzaj matury, którą zdawałeś/aś ale nie wpisuj wyników matury. Wyniki maturalne w rekrutacji na drugi stopień nie są potrzebne.

4. Jako dokument wybierz dyplom (inżyniera, licencjata lub magisterski) i wgraj jego skan do systemu oraz skan zaświadczenia o średniej ocen lub suplementu. Jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu w wersji papierowej wówczas wgraj do systemu skan zaświadczenia o ukończeniu studiów. Jeśli jesteś absolwentem kierunku pokrewnego wówczas prześlij do Zespołu Rekrutacyjnego wniosek o stwierdzenie zgodności efektów uczenia się wraz z suplementem do dyplomu. Adresy Zespołów Rekrutacyjnych
Pamietaj aby zrobić to minimum 14 dni przed zakończeniem rekrutacji na wybrany kierunek.

5. Wybierz studia z katalogu "Oferta" i zapisz się,

6. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta wygenerowany w IRK,

7. Czekaj na wyniki,

8. Po zakwalifikowaniu na studia złóż komplet wymaganych dokumentów w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego wybranych przez Ciebie studiów. Pamiętaj, aby wraz z kompletem dokumentów zabrać ze sobą swój dowód osobisty, w celu potwierdzenia tożsamości

9. Jeśli w trakcie studiów będziesz korzystać z komunikacji miejskiej w Krakowie i chciałbyś wykorzystać legitymację studencką, wydaną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, jako nośnik biletu komunikacji miejskiej w Krakowie, możesz w tym celu do kompletu składanych dokumentów dołączyć oświadczenie dla MPK [pobierz] ,

10. Na niektórych kierunkach wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach. Jeśli od ukończenia przez Ciebie studiów pierwszego stopnia upłynął rok, skierowanie na takie badania otrzymasz w zespole rekrutacyjnym przy składaniu kompletu dokumentów.

11. Dokonaj opłaty za legitymację w wysokości 22 zł na konto wydziału, którego numer znajdziesz na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3298 w zakładce opłaty. Jeśli posiadasz aktualną legitymację, możesz ten krok pominąć,

12. Dokonaj wpisu na studia w dziekanacie.

 

Pamiętaj, żeby zostać wpisanym na listę studentów, nie wystarczy samo zakwalifikowanie do przyjęcia na studia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego komplet dokumentów, następnie dokonują wpisu na studia osobiście. Jeśli z powodu choroby, pracy lub wyjazdu, nie możesz tych czynności dokonać osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który dokona wszelkich formalności, związanych z przyjęciem na studia za Ciebie.

Dodatkowo informujemy, że na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/ znajdują się ważne informacje na temat dokumentów i opłat:

W zakładce do pobrania znajdują się wzory wniosków związanych z procesem rekrutacji oraz wzór pełnomocnictwa, które będzie potrzebne w przypadku braku możliwości osobistego załatwienia formalności, związanych z procesem rekrutacji na studia.

W zakładce dokumenty znajduje się lista wymaganych dokumentów składanych przez osoby zakwalifikowane na studia oraz informacje dla absolwentów kierunków pokrewnych.

W zakładce opłaty znajdują się numery kont bankowych, na które osoby zakwalifikowane do wpisu na listę studentów wpłacają 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej. Znajdują się tutaj również informacje na temat opłat rekrutacyjnych oraz za usługi edukacyjne.

 

Uwaga!
Absolwenci studiów pierwszego stopnia realizowanych na kierunkach pokrewnych, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, zobowiązani są, w terminie do 14 dni przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku o stwierdzenie zgodności efektów uczenia się osiągniętych w ramach ukończonych studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na studiach pierwszego stopnia, prowadzonych na wybranym w ramach rekrutacji kierunku. Do wniosku należy dołączyć suplement. Skan wniosku wraz z suplementem  należy przesłać mailowo lub za pośrednictwem IRK do właściwego Zespołu Rekrutacyjnego dla wybranego przez kandydata kierunku studiów.

[pobierz wniosek]

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 publikowanymi na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl